บริการจัดส่ง พี่เลี้ยงเด็ก

บริการจัดส่ง พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็กคุณสมบัติ อายุ 18-40 ปี

หน้าที่ ทำทุกอย่างสำหรับเด็ก เช่นชงนม - ล้างขวดนม - ทำอาหาร
เด็ก - ป้อนข้าว - ซักรีดเสื้อผ้าทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่น -
และห้องนอนเด็ก - ช่วยฝึกสอนหนังสือเด็ก (เด็กโต) อื่นๆ ตาม
ความต้องการของพ่อแม่เด็กพนักงานดูแลผู้สูงอายุ / เฝ้าไข้


คุณสมบัติ อายุ 18 - 45 ปี
หน้าที่ อาบน้ำ - เช็ดตัว - เปลี่ยนเสื้อผ้า-
จัดยา - จัดอาหาร - อยู่เป็นเพื่อน -
ทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือห้อง
นอนผู้ป่วย - ซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย -
อื่นๆ ตามอาการผู้ป่วย

พนักงานทำงานบ้าน / แม่ครัว


คุณสมบัติ อายุ 18 - 45 ปี
หน้าที่ ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป
ซักรีดเสื้อผ้า - เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
ช่วยทำงานอาหาร - อุ่นกับข้าว -
หุงข้าว - ล้างจาน - รดน้ำต้นไม้ -
ล้างรถ - เปิดปิดประตูเมื่อรถเช้า
ออก อื่นๆ ทำงานตามลักษณะ
งานแต่ละบ้าน